ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «3ος ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2019»

ΓΕΝΙΚΑ

Ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμετοχή του/της είναι καθαρά και μόνο εθελοντική.

Η συμμετοχή εξασφαλίζεται αποκλειστικά με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής (ηλεκτρονικά μέσω του dgty.gr ή έγγραφα 09.00- 10.00 την ημέρα του event ) και τη λήψη αριθμού συμμετοχής από τη διοργάνωση.

Με την υποβολή δήλωσης δίδεται το δικαίωμα εκ νέου και χωρίς καμία επιβάρυνση για δήλωση συμμετοχής στο «Δρόμο για την Υγεία events

Με σεβασμό στο περιβάλλον, ρητά απαγορεύεται η ρίψη κάθε είδους αντικειμένων και απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο.

Κάθε συμμετέχων/χουσα με τη δήλωση συμμετοχής του/της, απαλλάσσει τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής που συμμετέχει με δική του/της ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή υλικού, ένδυσης, ποδηλάτων κλπ.

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας επιβάλλεται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες των προπονητών.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Για τον ποδηλατικό περίπατο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί από κάθε ενήλικα, ή/και για κάθε ανήλικο από τον κηδεμόνα του, η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής.

Λόγω της κίνησης στο οδικό δίκτυο ποδηλάτες και συνοδοί για τη δική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τις υποδείξεις της τροχαίας και των εθελοντών συνοδών.

Δεν επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις και οι αλλαγές πορείας από την προκαθορισμένη διαδρομή.

Για την ασφαλή ολοκλήρωση της συμμετοχής επιβάλλεται ελαφρά αθλητική ή αθλητική ποδηλατική περιβολή με κράνος.

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε προβλήματος (π.χ. βλάβη ποδηλάτου) και εφόσον αυτό είναι εφικτό θα παρέχεται υποστήριξη. Διαφορετικά, ποδήλατο και ποδηλάτης/τρια θα μεταφέρονται με το όχημα υποστήριξης που θα ακολουθεί.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ / ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ

Όλοι οι παρόντες θα μπορούν με τις …  επιλογές τους να διεκδικήσουν, δωρεάν, δεκάδες μηνιαίες συνδρομές με την συμμετοχή τους στα quiz ενημέρωσης των περιπτέρων (*).

Όλοι θα μπορούν μέσω του web App «Δρόμος για την Υγεία»  να διεκδικήσουν μικρά … Tips υγείας!!

Στην κλήρωση των ποδηλάτων θα συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει αριθμό συμμετοχής, και έχουν λάβει μέρος στη βιοκινητική εκπαίδευση ή/και στον ποδηλατικό περίπατο και αφού ολοκληρωθεί η έλευση τους στο χώρο της κλήρωσης (Βενιζέλειο Νοσοκομείο).

Ο ίδιος ο αριθμός συμμετοχής αποτελεί και τον αριθμό για την κλήρωση πολλαπλασιαζόμενο επί3 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 03/10/2019), επί 2 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 09/10 2019) και επί 1 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 13/10/2019 ).

Τα δώρα (ποδήλατα) θα αριθμηθούν πριν την κλήρωση με αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνεται αφού πρώτα οριστεί ο αριθμός του δώρου (1,2,3 κ.α.) που πρόκειται να κληρωθεί κάθε φορά.

Κάθε συμμετέχων που θα κερδίσει ποδήλατο στην κλήρωση δε δικαιούται νέο ποδήλατο σε τυχόν νέα επόμενη επιτυχία του λόγω των πολλαπλών αριθμών συμμετοχής του.

Κάθε επιτυχών μπορεί να ανταλλάξει το δώρο του με κοινή συναίνεση με άλλον επιτυχόντα.

Κάθε επιτυχών μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του δώρου του (ποδήλατο) από το κατάστημα προσφοράς με νέο μεγαλύτερης και μόνο αξίας αφού καταβάλει την όποια διαφορά στο κατάστημα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής δικαιούνται όλες και όλοι που έχουν αριθμό συμμετοχής και συμμετείχαν στο βιοκινητικό παιχνίδι ή/και στον ποδηλατικό περίπατο.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(*) Η σειρά των επιτυχόντων θα προκύψει από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων καθώς και τον χρόνο  ολοκλήρωσης  του εκάστοτε quiz. Η σειρά για τον εκάστοτε συμμετέχοντα αφορά την μεγαλύτερη επιτυχία του σε ένα από τα quiz που συμμετείχε. Η αντιστοίχηση των δώρων είναι τυχαία και δεν είναι ανεξάντλητη. Οι συνδρομές πρέπει να ενεργοποιηθούν μέχρι τέλος του παρόντος έτους. Όλοι οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν με email ή sms.