Ανακοίνωση δημιουργίας ομάδος

Η δυνατότητα δημιουργίας ομάδος με ένα κοινό λογότυπο για την συμμετοχή στον “2ο Δρόμο για την Υγεία” θα σταματήσει να δίδεται πέραν της Πέμπτης 11/10/2018 στις 12.00 το μεσημέρι. Πέραν αυτού οι δηλώσεις συνεχίζονται κανονικά έως και την ημέρα της εκδήλωσής.