Υγεία και … Γνώσεις για το Αλκοόλ (Β)

Καλωσορίσατε στο Quiz Υγεία και ... Γνώσεις για το Αλκοόλ (Β)

Δεχόμαστε μόνο μια προσπάθεια σε κάθε quiz ανά χρήστη, τυχόν διπλότυπες προσπάθειες θα διαγράφονται!
Σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι προσπάθειες τους!
Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Έτος Γέννησης
Πάνω από ποια ηλικία επιτρέπεται η αγορά και χρήση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα εφόσον ο νόμος εφαρμόζεται?
Ποια ανθρώπινα όργανα βλάπτει η κακή χρήση αλκοόλης? (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις)
Σύμφωνα με το νόμο ποιο είναι το καθοριζόμενο όριο επιπέδων αλκοόλης κατά την οδήγηση στο αίμα:

Το επιτρεπτό όριο αλκοόλ κατά την οδήγηση είναι:

Η αλκοόλη επηρεάζει αρνητικά στην οδήγηση:

Στην Ελλάδα η αλκοόλη ευθύνεται για (περίπου) το:

Το αλκοόλ:

Η έλλειψη ελέγχου στη πόση:
Όταν κάποιος βρίσκεται σε οξεία μέθη:

Ποιά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία έναρξης θεραπείας του αλκοολικού:

Καλή σας επιτυχία.