Υγεία και … Αποκατάσταση 2

Καλωσορίσατε στο Quiz Υγεία και ... Αποκατάσταση 2

Δεχόμαστε μόνο μια προσπάθεια σε κάθε quiz ανά χρήστη, τυχόν διπλότυπες προσπάθειες θα διαγράφονται!
Σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι προσπάθειες τους!
Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Έτος Γέννησης
Οι φυσικοθεραπευτές με τη θεραπευτική τους παρέμβαση προάγουν:
Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

Καλή σας επιτυχία.