Υγεία και … Αποκατάσταση 2

Καλωσορίσατε στο Quiz Υγεία και ... Αποκατάσταση 2

Δεχόμαστε μόνο μια προσπάθεια σε κάθε quiz ανά χρήστη, τυχόν διπλότυπες προσπάθειες θα διαγράφονται!
Σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι προσπάθειες τους!
Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Έτος Γέννησης
Οι φυσικοθεραπευτές με τη θεραπευτική τους παρέμβαση προάγουν:
Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:
Το taping εφαρμόζεται μόνο σε αθλητές.
Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:
Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας  οι οποίες  αναπτύσσουν , διατηρούν και βοηθούν στη μεγιστοποίηση των κινήσεων και την λειτουργική ικανότητα των ασθενών.
Η φυσικοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.
Με ποια από τα παρακάτω μέσα  βοηθάει η φυσικοθεραπεία;
Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.
Είναι το laser μέσο φυσικοθεραπείας ?

Καλή σας επιτυχία.