Υγεία και … Αποκατάσταση 1

Καλωσορίσατε στο Quiz Υγεία και ... Αποκατάσταση 1

Δεχόμαστε μόνο μια προσπάθεια σε κάθε quiz ανά χρήστη, τυχόν διπλότυπες προσπάθειες θα διαγράφονται!
Σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι προσπάθειες τους!
Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Έτος Γέννησης
Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει  περισσότερο:
Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:
Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη
Ποιες από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής;
Το manual therapy είναι θεραπεία χειρισμών με τα χέρια.
Με ποια από τα παρακάτω  μέσα  βοηθάει η φυσικοθεραπεία;
Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.
Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

  1. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

Πότε πρέπει να γίνεται η προσέλευση ασθενή σε φυσικοθεραπευτήριο;