ΠΣΦ 2 MULTIPLE CHOICE

Results

Συγχαρητήρια, τα κατάφερες !!!

Δυστυχώς δεν τα κατάφερες, Ενημερώσου καλύτερα !!!

#1 Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας οι οποίες αναπτύσσουν , διατηρούν και βοηθούν στη μεγιστοποίηση των κινήσεων και την λειτουργική ικανότητα των ασθενών.

#2 Η φυσικοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

#3 Το taping εφαρμόζεται μόνο σε αθλητές.

#4 Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

#5 Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.

#6 Το laser είναι μέσο φυσικοθεραπείας.

#7 Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.

#8 Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

#9 Με ποια από τα παρακάτω μέσα βοηθάει η φυσικοθεραπεία;

#10 Οι φυσικοθεραπευτές με τη θεραπευτική τους παρέμβαση προάγουν:

finish