ΠΣΦ 1 MULTIPLE CHOICE

Question #1: Το manual therapy είναι θεραπεία χειρισμών με τα χέρια.

Question #2: Πότε πρέπει να γίνεται η προσέλευση ασθενή σε φυσικοθεραπευτήριο;

Question #3: Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει περισσότερο:

Question #4: Με ποια από τα παρακάτω μέσα βοηθάει η φυσικοθεραπεία;

Question #5: Ποιες από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής.

Question #6: Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.

Question #7: Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

Question #8: Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.

Question #9: Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

Question #10: Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.