ΠΣΦ 1 MULTIPLE CHOICE

Results

Συγχαρητήρια, τα κατάφερες !!!

Δυστυχώς δεν τα κατάφερες, Ενημερώσου καλύτερα !!!

#1 Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

#2 Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.

#3 Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.

#4 Το manual therapy είναι θεραπεία χειρισμών με τα χέρια.

#5 Πότε πρέπει να γίνεται η προσέλευση ασθενή σε φυσικοθεραπευτήριο;

#6 Ποιες από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής.

#7 Με ποια από τα παρακάτω μέσα βοηθάει η φυσικοθεραπεία;

#8 Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

#9 Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

#10 Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει περισσότερο:

finish